Your browser does not support JavaScript!
第6任體育組主任 張瑞豪教授

任期:   86/08~90/01:

學歷:   國立台灣師範大學 體育研究所碩士
經歷:   
             國立高雄應用科技大學教授兼體育室主任
             國立高雄工專副教授
             國立臺灣體專 教授兼運科中心主任
             花蓮師專助教
瀏覽數